Angående ventilation!

Så här skriver Energiavdelningen på Riksbyggen….

Rengöringstips för ringar med damm runt ventilation i tak, eller damm på vägg vid tilluftsdon.

Torka alltid med torr trasa alternativt dammsug med borstmunstycket.

Viktigt att inte öppna eller stänga igen donen vid rengöring eftersom då fungerar inte ventilationen som den är inställd på att göra!

Undvik våt-torkning då det kan lämna fläckar. Även dammvippa kan vara effektivt.

Att det blir ringar runt ventilationen betyder inte automatiskt att filtret är fullt och igensatt utan detta är fullt normalt för denna typ av ventilation.

Damm i anslutning till tilluftsdon beror huvudsakligen på forcerade luftflöden som genererar elektriska laddningar, och som i sin tur gör att dammpartiklar med motsatt elektrisk laddning fastnar.

Dvs att dammpartiklarna blir statiska och därmed fäster på taket.

Smutsen beror huvudsakligen på stor luftomsättning och virvlande damm som fastnar på skrovliga ytor rent mekaniskt.