Angående trädfällning!

Anledningen till att vi tänker fälla pelarasparna är följande: Marken utarmas, pelarasparna har ytliga rötter som har förstört plattsättningen vid grillplatsen., vi var tvungna att ta bort plattorna för några år sedan. De har även en fällning som förstör taken på carportarna. Pelarasp kräver stora mängder vatten och med det finns en risk att rötterna söker sig ut mot dagvattenbrunnar och avloppsledningar.  Vi väljer att fälla dessa nu eftersom med tiden så kommer de att bli för höga och svårare att hantera.

//Styrelsen