Takskottning låghusen

Det kommer att ske sopning av taken på låghusen under vintern med start denna vecka. Vi vill att ni inte har saker stående på framsidan då det kommer att komma ner en massa snö och eventuellt skadar dessa. Bortforsling av snö på gångbanorna kommer att städas bort efter sopningen, dock …

Sparkar!

En fundering… Det finns många sparkar i cykelförrådet, som jag tror inte används. Ni som har era sparkar där och inte har …

Snöröjning!

Det råder kanske tveksamheter vad gäller snöröjningen. Det som är gällande är att var och en ansvarar för snöskottning på sin p-plats, …

Medlemsmöte!

Som tidigare informerat så är planen att ha ett medlemsmöte. Detta är bestämt till den 12 december kl.18.00-19.00 i kvarterslokalen. Styrelsen kommer …

Avgiftshöjning!

För att täcka en större del av ökad ränte-och driftkostnad rekommenderar Föreningens ekonom att vi höjer avgiften med 5% från och med …

Städdag 1 oktober kl. 10.00

Tyvärr så har det glömts bort att skriva här ang. städdagen, det är dock affischerat. Vi vill gärna att vi möts upp …

Plattläggning!

Vi har nu påbörjat förarbetet inför plattläggning vid kvartersgård och mc/cykelparkering nere vid Paradisgränd 38-42. Vi har för avsikt att göra detta …

Ombyggnad av cykel parkering

Alla som har cyklar parkerad på den nedre cykelparkering framför Paradisgränd 40 måste flytta cyklarna och ställa dom på annan plats så …