Städdag 26 maj kl 17.00

Så blev det vår igen…. Under städdagen har vi tänkt att: * Kratta på de ytor som behövs. * Klippa ner buskar som ska beskäras. * Förbättra linjerna, måla, vid parkeringsplatserna (var och en måste sopa bredvid sin bil och om möjligt parkera så vi kommer att måla linjerna) * …

Styrelsemöte 20 maj!

Styrelsen har sitt nästa styrelsemöte den 20/5 kl 19.00 Om ni har en fråga som ni vill att styrelsen ska ta upp vid mötet kan ni höra av er till någon i styrelsen. /Styrelsen

För kännedom!

Styrelsen hade möte den 24/3 och då beslutades att vi kommer att bygga en altan med tak i anslutning till kvartersgården på den södra sidan. Ni har säkert uppmärksammat att den nuvarande grillplatsen inte används så ofta så därför har vi i styrelsen försökt att hitta en bra lösning så …

Sortering av av avfall!

Det är viktigt att alla hjälps åt att slänga sitt avfall i rätt kärl och att var och en ansvarar för avfall som inte kan slängas i ”våra” kärl. Närmast återvinningscentral finner ni på Klockarbäcken. Öppettider för de olika återvinningscentraler finner ni via länken ute till höger på denna sida …

För kännedom!

Som säkert alla kommer ihåg så var det tänkt att injustering och eventuella brister av ventilationen i alla lägenheter skulle åtgärdas förra året. På grund av rådande pandemi så blev det inte gjort. Det är många som önskar att vi tar itu med detta så snart som möjligt. Vi kan …

Avtalsrabatt Bygma!

Föreningen har blivit erbjuden rabatt vid köp av kök och vitvaror, golv, färgbrytning, bastu, verktyg och maskiner. Ni behöver bara uppge bostadsrättsföreningens namn, Backenhus 2, i kassan för att kunna nyttja avtalsrabatten. Där gäller enbart kortbetalning. Bygma finns på Maskingatan 5 i Umeå /Styrelsen