Ordningsregler!

För att boka kvarterslokalen ska den som hyr dvs. hyrestagaren förhålla sig till följande regler:

Hyrestagaren ska vara boende på området Backenhus 2 och inneha en ålder av 18 år.
Hyrestagaren ska vara i lokalen under uthyrningen, uthyrningen är satt till max 3 dagar.
Hyrestagaren är ansvarig att informera övriga personer som är delaktiga under denna uthyrningsperiod, vilka regler som gäller.

Max antal personer som får vistas i lokalen är 30 st. Utifrån brandsäkerheten.

Föreligger det oklarheter i beslut om uthyrning/bokning åligger det föreningens Representant att inhämta samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse för tillstånd till uthyrning.
2 representanter från styrelsen har rätt att avhysa under pågående uthyrning om reglerna inte följs.

Skulle något gå sönder – porslin, glas mm betalar du som hyrt en skälig ersättning eller en ersättningsprodukt för detta.

  • Diska din disk och töm diskmaskinen
  • Torka bord och ta bort synliga fläckar
  • Sopa och våt torka golven
  • Ta med soporna till soprummet. Tänk på källsorteringen.
  • Torka ur kylskåpet
  • Lämna kylskåpet på
  • Kolla att dörrar är låsta
  • Städa även toaletter och korridor.
  • Visa hänsyn till de som hyr övernattningsrummet, det ska vara lugnt efter kl.23.00 med undantag för nyårsafton, där gäller 00.30
  • Misskötsel vid användandet av lokalen kan leda till nekande att hyra lokalen viss tid.

Städmaterial finns i någon av tvättstugorna.

Kvarterslokalen är vårt gemensamma utrymme, var rädd om den.

Nyckeln ska kvitteras ut av hyrestagaren

och en depositionsavgift på 200 kr lämnas, som återfås efter avsyning.

Nyckel finns att avhämta hos:

Inger Olsen Paradisgränd 42            070 240 37 94
Mona Ståhl Paradisgränd 14     073-037 76 44
Kajsa Karppinen Paradisgränd 26     073-024 02 32