Currently browsing category

Okategoriserade

Angående ventilation!

Så här skriver Energiavdelningen på Riksbyggen…. Rengöringstips för ringar med damm runt ventilation i tak, eller damm på vägg vid tilluftsdon. Torka alltid med torr trasa alternativt dammsug med borstmunstycket. Viktigt att inte öppna eller stänga igen donen vid rengöring eftersom då fungerar inte ventilationen som den är inställd på …

Höstens städdag 25 september kl.10.00

Vi planerar att ha städdagen en lördag då det nu är höst och mörkret infinner sig. Vi vill gärna att vi möts upp vid kvartersgården för att fördela arbetet. De av er som har förslag på det som önskas göras kan höra av er via mejl eller till någon i …

Trädfällning!

Vi kommer att fälla 5 eller 6 st tallar som står mellan Paradisgränd 4 och HSB vecka 38 eller 39 beroende på väder och vind. Detta gör vi för att det finns en viss risk för att träden blåser ner och åsamkar skada på närliggande hus. Dessutom är de inte …

Altanbygget!

Föreningen har fått godkänt bygglov. Bygget får inte starta förrän tidigast fyra veckor efter det har kungjorts i Post-och Inrikestidningar som gjordes den 23/6. Bygget kan alltså starta från den 22/7 Mer info om det faktiska datumet kommer senare. /Styrelsen

Årsstämman!

Styrelsen hade som ni känner till lagt in en motion angående ett digitalt bokningssystem vid Årsstämman. Denna togs upp till diskussion och stämman röstade med majoritetsbeslut att bifalla den. Bokningssystemet kommer att beställas någon gång under hösten. Utförlig information kommer att ges i god tid innan det tas i bruk. …

Övernattningsrum!

Från och med måndag den 21/6 kan ni boka övernattningsrummet. Samma regler gäller som tidigare. Vi avvaktar med att öppna upp för att kunna boka lokalen och bastun tills vidare då vi ser om smittspridningen fortfarande går neråt. /Styrelsen

Angående ventilationsjobbet!

Sotarna har behövt avboka vissa av låghusen då de inte har varit åtkomliga pga sjukdom, därför blir det förseningar i deras arbete. De kommer inte att hinna med allt före semestern. Vi kommer att bli uppdaterade om vilka hus som kommer att göras direkt efter semestern. Återkommer då jag fått …

Facebookgrupp!

Föreningen har numera en grupp på Facebook som bara är till för medlemmar. Där kan vi göra olika inlägg som passar för området, köp/sälj, utbyta info mm. Länk till gruppen https://www.facebook.com/groups/810076502935223/?ref=share