Nytt Låssystem 2019!

Nytt låssystem är på gång i föreningen som tidigare nämnts och start för byte sker tidigast i slutet på Januari, ett informationsmöte kommer att hållas i anslutning till detta. Mer information om detta kommer lite senare så håll upp ögonen på vår hemsida! /Styrelsen

Snöskottningen i Backenhus#2

RB ombesörjer snöskottning och sandning i vår förening dvs man skottar runt husen, framför ingångar vid lgh. förråden, Par. 2 – 4 ingångar samt framför sopboden, Kvartersgården och cykelförråden samt carportar. Boende i Låghusen skottar och sandar själva framför sina dörrar samt framför sina garage och inne i sina Carportar …

Hundägare!

Det har på senare tid framkommit klagomål på hundägare i vår förening. När man rastar sin hund ute på gården så måste man ta igen bajset efter sin jycke och egentligen så ska rastning av hund ske utanför innergården för det finns skyltar som anvisar till det. I höghuset Paradisgränd …

Cyklar & Mopeder!

Vi uppmanar alla cykel & mopedägare i föreningen att låsa in sina fordon i cykel bod eller garage, så att de inte blir i vägen för traktor och bilar då vintern snart är här och skador kan uppstå om de står utomhus. /Styrelsen      

Höstens städdag 2018 samt Pubkväll!

Så var det dags för höstens städdag Lördag den 6 Oktober med start kl. 10:00 i Kvartersgården för en kort genomgång om vad som ska göras under dagen. En överbyggd släpvagn kommer som vanligt att finnas placerad i lekparken. Häcken vid Par. 4 bör klippas så vi behöver frivilliga som …

SurströmmingsFest!

Vi gör ett nytt försök med surströmming för alla medlemmar i föreningen, förra hösten var uppslutningen dålig och vi ställde in men  vi försöker igen. Anmälningslistor kommer att sättas upp nån vecka före dagen som gäller. Minst 20 deltagare bör vi ha för att få det att rulla. Tänkt dag …