Trädfällning!

Som säkert alla har uppmärksammat målas de gula husen om. Dessvärre kommer inte målarna åt att måla mellan hus 38-36, och mellan hus 32-30, pga bollpilarna som står där. Därför kommer dessa träd att fällas på söndag 18/8 eller måndag 19/8, även de två halvdöda träden på gräsytan mittemot. Planen …

Ventilationsproblem!

Med anledning av att flera har problem med att ”grannens” matos kommer in i lägenheten kommer det att utföras en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) besiktning under hösten, gäller bara höghusen. Detta är obligatoriskt vart tredje år och det är dags för det i år. Ni som är berörda kommer att få …

Miljöstation!

Som säkert alla har uppmärksammat så blir det överfullt i plastkärlet, därför ökar vi ut med ett till plastkärl. Vi byter även ut kärlet för tidningar mot ett till för papper, kärlet för tidningar kommer att bli två mindre kärl pga arbetsmiljöskäl för de som tar hand om avfallet. Vi …

Byte av portkod!

Vi byter portkod i höghusen den 1juli. Då det har kommit till kännedom att det cirkulerar många olika koder och många personer som inte längre är behöriga till husen har koden. Det är också många år sedan vi bytte kod, så det känns som ett bra läge att göra det …

Gemensamt ansvar!

Vill påminna er som upptäcker att något är trasigt i föreningens gemensamma utrymmen, ex lampa, tvättmaskin etc. Det är allas gemensamma ansvar att anmäla detta till felanmälan hos Riksbyggen. Sätt gärna en lapp, väl synligt, utanför en dörr eller liknande eller på något annat informativt vis att Du har gjort …

Vårens städdag 27 maj!

Denna gång prövar vi att städa gemensamt en afton/kväll, kanske att det blir en hit. Vi samlas kl. 17.30 i/utanför kvartersgården för en snabb genomgång vad som behöver göras. Hamburgare kommer att serveras under pågående arbete, så de som kommer från jobb inte hungrar ihjäl, även kaffe kommer att finnas. …

Ommålning!

Under den senare delen av juli månad kommer Sandå att måla de gula låghusen. Mer info om det kommer att delas ut i brevlådorna i de berörda husen. En snickare kommer att byta ut de dåliga brädorna/läkterna innan det målas. /Styrelsen