Hundägare!

Det har på senare tid framkommit klagomål på hundägare i vår förening. När man rastar sin hund ute på gården så måste man ta igen bajset efter sin jycke och egentligen så ska rastning av hund ske utanför innergården för det finns skyltar som anvisar till det. I höghuset Paradisgränd …

Cyklar & Mopeder!

Vi uppmanar alla cykel & mopedägare i föreningen att låsa in sina fordon i cykel bod eller garage, så att de inte blir i vägen för traktor och bilar då vintern snart är här och skador kan uppstå om de står utomhus. /Styrelsen      

Höstens städdag 2018 samt Pubkväll!

Så var det dags för höstens städdag Lördag den 6 Oktober med start kl. 10:00 i Kvartersgården för en kort genomgång om vad som ska göras under dagen. En överbyggd släpvagn kommer som vanligt att finnas placerad i lekparken. Häcken vid Par. 4 bör klippas så vi behöver frivilliga som …

SurströmmingsFest!

Vi gör ett nytt försök med surströmming för alla medlemmar i föreningen, förra hösten var uppslutningen dålig och vi ställde in men  vi försöker igen. Anmälningslistor kommer att sättas upp nån vecka före dagen som gäller. Minst 20 deltagare bör vi ha för att få det att rulla. Tänkt dag …

Sommaren 2018

Då sommaren kom så gjorde vi om ett antal grönytor i föreningen, tyvärr så blev det en torr sommar och regnet kom lite sent vilket försämrade möjligheten för riktig fina grönytor dock tror vi gräsytorna ska återhämta sig och se bättre ut i höst och nästa sommar. Lekparken ska fixas …

Vårens Städdag!

Vi kör vårens städdag Lördag den 2 Juni med start kl. 10:00 i Kvartersgården för en kort genomgång om vad som ska göras under dagen. En överbyggd släpvagn kommer som vanligt att finnas placerad i lekparken. Den vildvuxna häcken vid Par. 2 bör klippas så vi behöver frivilliga som kan …