Parkering

 

Bilparkering finns i tre former, motorvärmarstolpar, carport och garage. Tillgängligheten på olika parkeringstyper varierar över tid. För att hyra eller byta parkering behöver du ha en användare på Riksbyggen.se. Det gör du genom att gå in på kundwebben och skapa ett konto, därefter logga in och söka upp ”köportalen”, där finns det en film som visar hur man går tillväga. Länk till sidan:http://www.riksbyggen.se/kampanjer/Aktivko Får du problem med detta kan du ringa Riksbyggen, 0771-860 860.

Mellan höghusen finns också en handikapparkering som kan utnyttjas under kortare tidsperioder av den som har behov. I övrigt är parkering utanför anvisat område förbjuden. Föreningen har ett avtal med UPAB som gör regelbundna kontroller.
Ni som ska flytta ut eller in, renovera eller vill frakta grejer med släpvagn riskerar kontrollavgift om ni står längre tid än nödvändigt. Under tiden som det pågår aktivitet är det ok.
Tänk på att ställa bil och släp så att det inte hindrar övrig trafik på området.

Föreningen har också ett antal gästparkeringar som sköts av UPAB sedan den 1 december 2017. Dessa kan utnyttjas av gäster till boende i föreningen som betalas via SMS, app eller via dator.

För den som väntar långvarigt besök vintertid kan det finnas en ledig p-plats med motorvärmare tillgänglig (tillgängligheten av dessa kan förändras över tid) De bokas hos ordförande och kostar 20:-/dygn.

Lämna aldrig en lös motorvärmarkabel i stolpen då de kan utgöra en fara och vara stöldbegärliga.

/Styrelsen