Parkeringstillstånd

Ni som ska flytta ut eller in , renovera eller vill frakta grejer med släpvagn och står mer än 10 minuter på området måste höra av sig till ordföranden för att få ett speciellt parkeringsstillstånd som ska sättas väl synligt i bilens framruta.
Annars riskerar ni att få en kontrollavgift av Securitas.
Tänk på att ställa bil och släp så att det inte hindrar övrig trafik på området.

Föreningen har också ett antal gästparkeringar som kan utnyttjas av gäster till boende i föreningen. Varje hushåll får 2 st parkeringstillstånd.  Behövs fler tillstånd vid enstaka tillfällen finns även tillfälliga parkeringstillstånd att låna hos ordföranden.

För den som väntar långvarigt besök eller vill försäkra sig om att det finns en ledig gästparkering finns det p-platser med motorvärmarstolpe tillgängliga (tillgängligheten av dessa kan förändras över tid) De bokas hos ordförande och kostar 20:-/dygn.

För att stå på besöksparkeringen  mellan 07.00-17.00 vardagar för boende med egen p-plats  krävs ett parkeringstillstånd (samma p-tillstånd som för besökare). Övrig tid gäller den egna parkeringen.Tillstånden ska sitta väl synliga i framrutan, annars är det risk för böter.

Bilparkering finns i tre former, motorvärmarstolpar, carport och garage. Tillgängligheten på olika parkeringstyper varierar över tid. För att hyra eller byta parkering behöver du ha en användare på Riksbyggen.se. Det gör du genom att gå in på kundwebben och skapa ett konto, därefter logga in och söka upp ”köportalen”, där finns det en film som visar hur man går tillväga. Länk till sidan:http://www.riksbyggen.se/kampanjer/Aktivko Får du problem med detta kan du  ringa Riksbyggen, 0771-860 860.
Mellan höghusen finns också en handikapparkering som kan utnyttjas under kortare tidsperioder av den som har behov. I övrigt är parkering utanför anvisat område förbjuden och föreningen har ett avtal med Securitas som gör regelbudna kontroller. Om man parkerar sin bil inne på området för lastning och lossning så får den stå i högst 10 minuter. Om man lastat färdigt men lämnar bilen parkerad inne på området så innebär det att man riskerar kontrollavgift.

// Styrelsen