Currently browsing category

Information

Avgiftshöjning!

Från den 1 januari 2020 höjs hyran med 1% Avgiften har inte höjts sedan 150101. Budgeten för Backenhus 2 känns helt ok för närvarande. Då vi har gjort flera stora jobb de sista åren, målat om husen, byte av tak och en del mindre jobb känns det ändå aktuellt att …

Städdag!

Höstens städdag blir den 24 september kl.17.30. Vid senaste städdagen var det en väldigt bra uppslutning, nya och gamla grannar, många tyckte det var jätteroligt att se nya ansikten på städdagen. Det brukar inte vara slitsamt att vara med, man kan se det som ett bra tillfälle att ”lära känna” …

Trädfällning!

Som säkert alla har uppmärksammat målas de gula husen om. Dessvärre kommer inte målarna åt att måla mellan hus 38-36, och mellan hus 32-30, pga bollpilarna som står där. Därför kommer dessa träd att fällas på söndag 18/8 eller måndag 19/8, även de två halvdöda träden på gräsytan mittemot. Planen …

Ventilationsproblem!

Med anledning av att flera har problem med att ”grannens” matos kommer in i lägenheten kommer det att utföras en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) besiktning under hösten, gäller bara höghusen. Detta är obligatoriskt vart tredje år och det är dags för det i år. Ni som är berörda kommer att få …

Miljöstation!

Som säkert alla har uppmärksammat så blir det överfullt i plastkärlet, därför ökar vi ut med ett till plastkärl. Vi byter även ut kärlet för tidningar mot ett till för papper, kärlet för tidningar kommer att bli två mindre kärl pga arbetsmiljöskäl för de som tar hand om avfallet. Vi …

Byte av portkod!

Vi byter portkod i höghusen den 1juli. Då det har kommit till kännedom att det cirkulerar många olika koder och många personer som inte längre är behöriga till husen har koden. Det är också många år sedan vi bytte kod, så det känns som ett bra läge att göra det …