Förrådsuthyrning!

Föreningen har två förråd i vardera höghus längst upp, som kommer att bli tillgängliga för uthyrning från den 1/11 för er som …

Styrelsemöte!

Föreningen håller nästa styrelsemöte den 12 oktober kl.18.30

Biltrafiken på gården.

På grund av att biltrafiken har ökat igen på området har grindarna satts ut vid infarterna. Det kommer även att under veckan …

Asfaltering vid garagen!

I ett tidigare inlägg skrevs det om problem med lutningen framför garagen och att detta skulle åtgärdas i sommar. Arbetet kommer att …

För kännedom!

Som säkert många av er känner till så har vi periodvis kö på p-platser. För närvarande är det en medlem som inte …

Styrelsemöte!

Föreningens nästa styrelsemöte blir den 15/9 kl. 18.30

Styrelsemöte!

Nästa styrelsemöte blir torsdag den 13 augusti kl 18.30!