QT-system. (Digitalt bokningssystem)

Vi har nu fått ett datum när de kommer och installerar QT-systemet, det blir v.24 och v.25 Mer info kommer. Planen är att de kommer några veckor innan och förbereder med kabeldragning etc. Närmare info om detta kommer närmare då vi vet datum. /Styrelsen

Styrelsemöte!

Föreningen har sitt nästa styrelsemöte den 28 april kl.18.30 i kvarterslokalen.

Stamspolning!

Nu är det spolat/rensat i alla stammar i höghusen! Tänk på vad du spolar ned i avloppen. Man får bara spola ned …

Paketboxar!

Föreningen har fått ett erbjudande från PostNord om att få ställa upp paketboxar i vårat område. Styrelsen tackade ja till detta då …

Kvarterslokalen!

Nu öppnar vi upp kvarterslokalen för bokning från och med 24 februari! /Styrelsen

Styrelsemöte!

Föreningen har sitt nästa styrelsemöte den 22 februari.

För kännedom!

Det kommer inte längre att finnas allrengöringsmedel för att torka golven i tvättstugorna. Det räcker att torka golven med en lätt fuktad …