Gemensamt ansvar!

Vill påminna er som upptäcker att något är trasigt i föreningens gemensamma utrymmen, ex lampa, tvättmaskin etc. Det är allas gemensamma ansvar att anmäla detta till felanmälan hos Riksbyggen. Sätt gärna en lapp, väl synligt, utanför en dörr eller liknande eller på något annat informativt vis att Du har gjort …

Vårens städdag 27 maj!

Denna gång prövar vi att städa gemensamt en afton/kväll, kanske att det blir en hit. Vi samlas kl. 17.30 i/utanför kvartersgården för en snabb genomgång vad som behöver göras. Hamburgare kommer att serveras under pågående arbete, så de som kommer från jobb inte hungrar ihjäl, även kaffe kommer att finnas. …

Ommålning!

Under den senare delen av juli månad kommer Sandå att måla de gula låghusen. Mer info om det kommer att delas ut …

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 3 juni kl. 18.30 i kvartersgården.

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 7 maj kl. 18.30 i kvarterslokalen

Grovsopor!

Vad gäller föreningens soprum så kan man inte lägga stora saker där som tex. Möbler, Husgeråd, elektronik mm.  Alla dessa prylar ansvarar …

Låsbyte i Föreningen!

Byte av lås i dörrar och förråd samt garage mm. startar under v. 12 , alla blir informerade om när låskillarna är …

Nytt Låssystem 2019!

Nytt låssystem är på gång i föreningen som tidigare nämnts och start för byte sker tidigast i slutet på Januari, ett informationsmöte …

Snöskottningen i Backenhus#2

RB ombesörjer snöskottning och sandning i vår förening dvs man skottar runt husen, framför ingångar vid lgh. förråden, Par. 2 – 4 …