Miljöstation!

Som säkert alla har uppmärksammat så blir det överfullt i plastkärlet, därför ökar vi ut med ett till plastkärl. Vi byter även ut kärlet för tidningar mot ett till för papper, kärlet för tidningar kommer att bli två mindre kärl pga arbetsmiljöskäl för de som tar hand om avfallet. Vi …

Byte av portkod!

Vi byter portkod i höghusen den 1juli. Då det har kommit till kännedom att det cirkulerar många olika koder och många personer som inte längre är behöriga till husen har koden. Det är också många år sedan vi bytte kod, så det känns som ett bra läge att göra det …

Gemensamt ansvar!

Vill påminna er som upptäcker att något är trasigt i föreningens gemensamma utrymmen, ex lampa, tvättmaskin etc. Det är allas gemensamma ansvar …

Vårens städdag 27 maj!

Denna gång prövar vi att städa gemensamt en afton/kväll, kanske att det blir en hit. Vi samlas kl. 17.30 i/utanför kvartersgården för …

Ommålning!

Under den senare delen av juli månad kommer Sandå att måla de gula låghusen. Mer info om det kommer att delas ut …

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 3 juni kl. 18.30 i kvartersgården.

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 7 maj kl. 18.30 i kvarterslokalen

Grovsopor!

Vad gäller föreningens soprum så kan man inte lägga stora saker där som tex. Möbler, Husgeråd, elektronik mm.  Alla dessa prylar ansvarar …

Låsbyte i Föreningen!

Byte av lås i dörrar och förråd samt garage mm. startar under v. 12 , alla blir informerade om när låskillarna är …