Altanbygget!

Föreningen har fått godkänt bygglov. Bygget får inte starta förrän tidigast fyra veckor efter det har kungjorts i Post-och Inrikestidningar som gjordes den 23/6. Bygget kan alltså starta från den 22/7 Mer info om det faktiska datumet kommer senare. /Styrelsen

Årsstämman!

Styrelsen hade som ni känner till lagt in en motion angående ett digitalt bokningssystem vid Årsstämman. Denna togs upp till diskussion och stämman röstade med majoritetsbeslut att bifalla den. Bokningssystemet kommer att beställas någon gång under hösten. Utförlig information kommer att ges i god tid innan det tas i bruk. …

Övernattningsrum!

Från och med måndag den 21/6 kan ni boka övernattningsrummet. Samma regler gäller som tidigare. Vi avvaktar med att öppna upp för …

Angående ventilationsjobbet!

Sotarna har behövt avboka vissa av låghusen då de inte har varit åtkomliga pga sjukdom, därför blir det förseningar i deras arbete. …

Facebookgrupp!

Föreningen har numera en grupp på Facebook som bara är till för medlemmar. Där kan vi göra olika inlägg som passar för …

Ny fastighetsskötare!

Föreningen har fått en ny fastighetsskötare. Hon heter Sabina och ska vara hos oss september ut. /

Städdag 26 maj kl 17.00

Så blev det vår igen…. Under städdagen har vi tänkt att: * Kratta på de ytor som behövs. * Klippa ner buskar …

Styrelsemöte 20 maj!

Styrelsen har sitt nästa styrelsemöte den 20/5 kl 19.00 Om ni har en fråga som ni vill att styrelsen ska ta upp …