Avgiftshöjning!

Från den 1 januari 2020 höjs hyran med 1% Avgiften har inte höjts sedan 150101. Budgeten för Backenhus 2 känns helt ok för närvarande. Då vi har gjort flera stora jobb de sista åren, målat om husen, byte av tak och en del mindre jobb känns det ändå aktuellt att …

Städdag!

Höstens städdag blir den 24 september kl.17.30. Vid senaste städdagen var det en väldigt bra uppslutning, nya och gamla grannar, många tyckte …

Styrelsemöte!

Föreningens styrelsemöte kommer att äga rum den 8 oktober kl. 18.30!

Trädfällning!

Som säkert alla har uppmärksammat målas de gula husen om. Dessvärre kommer inte målarna åt att måla mellan hus 38-36, och mellan …

Ventilationsproblem!

Med anledning av att flera har problem med att ”grannens” matos kommer in i lägenheten kommer det att utföras en OVK (obligatorisk …

Styrelsemöte

Föreningens styrelsemöte äger rum den 13 augusti kl 18.30 i kvarterslokalen!

Miljöstation!

Som säkert alla har uppmärksammat så blir det överfullt i plastkärlet, därför ökar vi ut med ett till plastkärl. Vi byter även …

Byte av portkod!

Vi byter portkod i höghusen den 1juli. Då det har kommit till kännedom att det cirkulerar många olika koder och många personer …