Nytt Låssystem 2019!

Nytt låssystem är på gång i föreningen som tidigare nämnts och start för byte sker tidigast i slutet på Januari, ett informationsmöte kommer att hållas i anslutning till detta. Mer information om detta kommer lite senare så håll upp ögonen på vår hemsida! /Styrelsen

Snöskottningen i Backenhus#2

RB ombesörjer snöskottning och sandning i vår förening dvs man skottar runt husen, framför ingångar vid lgh. förråden, Par. 2 – 4 ingångar samt framför sopboden, Kvartersgården och cykelförråden samt carportar. Boende i Låghusen skottar och sandar själva framför sina dörrar samt framför sina garage och inne i sina Carportar …

Hundägare!

Det har på senare tid framkommit klagomål på hundägare i vår förening. När man rastar sin hund ute på gården så måste …

Cyklar & Mopeder!

Vi uppmanar alla cykel & mopedägare i föreningen att låsa in sina fordon i cykel bod eller garage, så att de inte …

SurströmmingsFest!

Vi gör ett nytt försök med surströmming för alla medlemmar i föreningen, förra hösten var uppslutningen dålig och vi ställde in men  …